Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Русе припомни за правилата за безопасност през ловния сезон

1180 проверки извършиха служителите на държавен противопожарен контрол в Русенско за 9 месеца

Въпреки обявеното на 13.03.2020 г.  извънредно положение на територията на Р България във връзка с пандемията от COVID-19 дейността по направления  Държавен противопожарен контрол и контрол по ЗЗБ в РДПБЗН-Русе се извършва без прекъсване през целия период до настоящия момент. Всички планирани проверки са извършени в срок без отлагане.

Извършени са планираните дейности свързани с обследване на аварийната готовност и изясняване техническото състояние на рисковите съоръжения и инсталации в обектите.

От началото на годината служителите, осъществяващи Държавен противопожарен контрол, са извършени общо 1180 проверки (в т.ч. комплексни, контролни, тематични, по изпълнение на предписаните мероприятия, съвместно с други ведомства и служби, по сигнали и предложения и по искания на заинтересовани лица).

При извършените проверки са констатирани общо 738 нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност в обекти и строежи, като са предписани мероприятия за изпълнение. Общо за годината са предприети 38 административно-наказателни мерки.

Сподели:

Още новини от деня