Не е извършено приемо - предаване на сградата с плувния басейн и бокс

119 семейства са подпомогнати с еднократна помощ от Община Русе за новородени деца

В началото на 2021 г. Общински съвет Русе прие изменение и допълнение на Наредба №21 за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Русе. Съгласно разпоредбите на наредбата от общинския бюджет са осигурени средства и за еднократна парична помощ в размер на 150 лева за новородено/осиновено второ дете и 400 лева при раждане на близнаци, като помощта се предоставя на децата, родени след 31.12.2020 г. До 27.09.2021 г. финансово са подпомогнати 107 семейства с новородено второ дете и 12 семейства за раждане на близнаци, като общата изразходвана сума е в размер на  20 850 лева.

Сподели: