12 април – Международен ден на авиацията космонавтиката

На 16 юни 1963 г. Валентина Терешкова става първата жена, летяла в Космоса

Първата жена космонавт в света е Валентина Терешкова. Тя излита на 16 юни 1963 г. в Космоса, като полетът ѝ е с продължителност 2 денонощия, 22 часа и 50 минути.

През 2000 г. Валентина Терешкова е обявена от Британска женска организация за „Жена на века“.

Снимката е от фондовете на Държавен архив –Русе и е от посещението на космонавтите Валентина Терешкова и Алексей Леонов в Русе през 1967 г.

Сподели: