Здравният медиатор посети Ново село

12 деца са консултирани за превенция на хепатит А от здравния медиатор в Русе

През отминаващата седмица се извърши консултиране от здравния медиатор на жени за превенция от нежелана бременност и видовете контрацептивни методи, както и за превенция на Ковид – 19. Разпространени са информационни брошури. 12 деца са консултирани за превенция на хепатит А. 21 пълнолетни лица са консултирани за записване в Дирекция „Бюро по труда“ с цел съдействие за намиране и стартиране на работа.

Здравният медиатор и социални работници подпомогнаха преброяването на населението и жилищния фонд  2021 г. в кв. „Средна кула“ и кв. Селеметя.

сн. Архив

Сподели: