община борово

12 маломерни и 5 слети паралелки ще има през новата учебна година в трите училища на Община Борово

Време за прочитане: 2 мин.

Общински съвет – Борово разреши съществуването на паралелки с брой ученици под минималния в ОбУ “Св. Климент Охридски” – гр. Борово, както следва:

– I клас – маломерна паралелка с 11 ученици;
– II клас – маломерна паралелка с 15 ученици;
– III клас – маломерна паралелка с 12 ученици;
– ІV клас – маломерна паралелка с 10 ученици;
– V клас – маломерна паралелка с 14 ученици;
– VI клас – маломерна паралелка с 16 ученици;
– VІІ клас – маломерна паралелка с 17 ученици;
– VIII клас – маломерна паралелка с 14 ученици;
– IX клас – маломерна паралелка с 11 ученици.

Разрешено е съществуването на паралелки с намалена пълняемост и слети паралелки в ОУ “П. Р. Славейков” – с. Обретеник, както следва:

Паралелка с намалена пълняемост:
– една паралелка във II клас –10 ученици;
– една паралелка в IV клас – 11 ученици;
– една паралелка в VІІ клас – 13 ученици.

Слети паралелки:
– една слята паралелка в І – III клас – 3 + 7 ученици (общо 10 ученици);
– eдна слята паралелка в V – VI клас – 10 + 8 ученици ( общо 18 ученици)

Разрешено е съществуването на три слети паралелки и една самостоятелна – VII клас в ОУ “Христо Ботев” – с. Горно Абланово, както следва:

– една слята паралелка в І и ІI клас 1+7 ученици (общо 8 ученици);
– една слята паралелка във III и IV клас 5+6 ученици (общо 11 ученици);
– една слята паралелка в V и VI клас 4+2 ученици (общо 6 ученици);
– една самостоятелна паралелка в VII клас 5 ученици.

Ще бъде осигурено допълнително финансиране от Община Борово на разликата между норматива за минимален брой ученици и действителния брой на учениците в паралелките в общинските училища на територията на Община Борово за учебната 2018/2019 г.

Кметът на Община Борово ще изпрати мотивирано искане за вземане на становище от Регионален управление на образованието – Русе за съществуването на паралелки, които са с по-малко от 10 ученици съгласно чл. 69 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

сн. bulgariatravel.org

Сподели:

Още новини от деня