12 000 лева без ДДС е началната цена на общински магазин в Пиперково, който ще бъде продаден

През този месец предстои допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на Община Ценово за периода 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. с т. 2.4 продажба на имоти общинска частна собственост се налага да бъде извършено от необходимостта да бъдат предоставени за продажба нерентабилни имоти и построените в тях сгради. Продажбата им ще доведе до намирането на нов собственик, който ще инвестира средства за тяхното отремонтиране и благоустрояване. Настоящият собственик община Ценово не е в състояние да ремонтира и подържа в добър вид тези имоти. Такъв вид обект е СГРАДА /търговски обект – магазин/, намираща се в с. Пиперково с кадастрален №220.1 представлявяща масивна двуетажна сграда с разгъната застроена площ 344 м² построена върху площ от 172 м² с предназначение – магазин, построен през 1980г. с отстъпено право на строеж върху държавна земя. Данъчната оценка на обекта е 9588.50 лв. Пазарната оценка изготвена от лицензиран оценител е 12000.00 лв. без ДДС.
Предстои общинските съветници в Ценово да гласуват през този месец въпросната оценка и тя да стане начална цена. Ще се извърши допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на Община Ценово за периода 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. с т. 2.4 продажба на имоти общинска частна собственост.

Сподели:

Още новини от деня