съдебна палата русе

12 500 лева санкция от КЗП спрямо „Лидл България ЕООД ЕНД КО” КД е отменена от съда в Русе

Състав на Районен съд – Русе отмени наказателно постановление №К- 004031/ 20.12.2023г.,
издадено от главен юрисконсулт в Регионална дирекция за областите Габрово, Велико Търново, Русе, Ловеч и Плевен със седалище гр. Русе към ГД ”КП” при КЗП, с което на „ Лидл България ЕООД ЕНД КО ” КД – с. Равно поле, обл.София на основание чл.210а във вр. чл.68в вр. 68г, ал.4 вр. чл.68д,
ал.1 от ЗЗП е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 12 500 лв.
Решението подлежи на обжалване пред РАС.

На 25.05.2023 г. била извършена проверка от органите на КЗП в обект на наказаното лице- хипермаркет „Лидл”, намиращ на ул.”Стрешер планина”, № 61 в гр.Русе, при която било установено, че се предлага за продажба продукт „Меча лапа от кълцано свинско месо” със състав свинско месо,
свинско було и трапезна сол. В близост до продукта била поставена табела, указваща намаление на цената на продукта, на която той бил описано като „Меча лапа в було с кашкавал”.

На 3.08.2023г. Председателят на КЗП издал заповед №576, на основание решение от 14.07.2023 г. на КЗП, обективирано в протокол № 24 от същата дата, че жалбоподателя, при упражняване на своята дейност, използва заблуждаваща нелоялна търговска практика по смисъла на цитираните вече
разпоредби, с която забранил на жалбоподателя да използва заблуждаваща нелоялна търговска практика.

На 9.08.2023 г. бил съставен АУАН, с който започнало настоящото производство и с който въззивникът бил обвинен, че при упражняване на своята дейност използва нелоялна търговска практика чрез предоставяне на невярна информация за основните характеристики на стоката, дадена по- горе. В атакуваното наказателно постановление липсват мотиви защо органите на КЗП приемат дадените действия на въззивника за нелоялна търговска практика, като единствено препращат към заповедта на председателя на КЗП, с която се приема това за установено.

Сподели: