съдебна палата русе

12 500 лева санкция от КЗП спрямо „Лидл България ЕООД ЕНД КО“ КД – Русе е отменена от съда

На 10.05.2023 г. Н. Д., „старши инспектор” към КЗП – Русе извършила проверка в търговски обект – магазин „Лидл 125“, находящ се в гр.Русе ул.“Чипровци“ № 32, стопанисван от наказаното дружество. В хода на проверката тя констатирала, че се предлага за продажба в търговската зала на магазина извара с търговска марка „Pilos“ 275 гр. Тази стока била предварително опакована и етикирана от производител била изложена в хладилна витрина, като непосредствено пред нея е поставен търговски етикет с изписан върху червен фон информация: Pilos; Извара 9,7 %, 15 % протеин, опаковка 275гр., код 5500741; – 27 %; 3,29 ; 1 кг = 11,96 лв.; 2,39 лв.; 1 кг = 8,69 лв. Информацията, която била изписана върху стоката била напълно идентична с тази изписана върху етикета с единствената разлика била в процентното съдържание на извара – 9%. Доколкото
проверяващите приели, че по този начин потребителите се въвеждат в много сериозна заблуда (до степен на измама) относно специфичните предимства и характеристики на предлагания за продажба продукт с нарочно писмо изискали от търговеца доказателства и информация относно действителното процентно съдържание на маслеността в изварата – дали е 9% или 9,7%. С писмо от дружеството отговарят, че действителното съдържание на мазнини в изварата е 9%, а не 9,7%, като сочат също, че причините в това разминаване от 0,7% масленост се дължат единствено на човешка грешка. Бил съставен констативен протокол № 2734123/10.05.2023г., а впоследствие и АУАН против дружеството. Въз основа на него АНО издал обжалваното наказателно постановление, с което на дружеството било наложено наказание „имуществена санкция“ в размер на 12 500 лв. за нарушение по чл. 68д ал.1 пр.1 вр.чл.68г ал.4 вр.чл.68в вр.чл.210а от Закона за защита на потребителите (ЗЗП).

Състав на Районен съд – Русе отмени Наказателно постановление № Р – 004009/ 20.12.2023г. издадено от главен юрисконсулт при Регионална Дирекция за защита на потребителите -гр.Русе, с което на основание чл.210а от Закона за защита на потребителите на „Лидл България ЕООД ЕНД
КО” КД – гр. Русе, представлявано от М.Е.Д.-Д. и Л.М.Х. е било наложено наказание „имуществена санкция„ в размер 12 500 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Русе

Сподели: