1212 русенци са дали своите предложения за развитието на общината

Време за прочитане: < 1 мин.

1212 души са попълнили трите анкети, с които Община Русе до 15 април събираше предложения за разработването на Плана за интегрираното ѝ развитие.

 В анкетата за граждани най-активно участие са взели  младите хора на възраст 19-39 г., повечето от които висшисти. Преобладават тези, работещи в частния сектор, докато публичният е представен от 20% от отговорилите.  Сред темите, които вълнуват гражданите, са инфраструктурата и начините за подобряването ѝ, както и облагородяването на междублоковите пространства, детските, фитнес и спортни площадки и игрища.

Местната управа отправи и въпроси към бизнеса. Според работодателите в малки и микро предприятия, представени главно от бранша на търговците,  районът е с добро местоположение и транспортна свързаност, предполагащи още по-голямо развитие на дейността им. Като най-голямо предизвикателство пред себе си те посочват липсата на квалифицирани кадри и негативните икономически ефекти от пандемията, като изразяват готовност да си сътрудничат с общината за подобряване на ситуацията.

Проектните предложения, които гражданите имаха право да внесат, отново са свързани с инфраструктурни подобрения в града. Не липсва и заинтересованост от страна на обществеността по важни въпроси като приобщаващото образование и начините да се увеличи броят на квалифицираните кадри, занимаващи се с него.

Община Русе изказва своята благодарност на всички граждани, дали своя принос за разработването на Плана за интегрирано развитие. Събраните идеи, мнения и проекти ще бъдат взети предвид при създаването на ключовия документ.

Сподели:

Още новини от деня