Нова пожароизвестителна система е изградена в ЦДГ „Незабравка“ – Русе

По предложение от директора на ЦДГ „Незабравка” предстои през ноември общинските съветници в Русе да гласуват компенсирана корекция в бюджета на градината – функция „Образование”, дейност 311 „Целодневни детски градини и ОДЗ” – държавна дейност, в увеличение на

Сподели: