Не е извършено приемо - предаване на сградата с плувния басейн и бокс

124 договора са сключени за ползване на Център за временно настаняване в Русе

Социалната услуга Център за временно настаняване функционира от 01.05.2020 г. като до октомври 2021 година има сключени 124 договора за ползване на Център за временно настаняване. Екипът на Центъра за временно настаняване работи с потребителите и оказва съдействие за регистрация в Бюрото по труда с поддържаща такава. На 8 лица е оказана подкрепа за започване на работа, а на 10 лица е оказана подкрепа за започване на самостоятелен живот. На 18  лица са подготвени и подадени документи за ползване на дългосрочна социална услуга, а на 10 лица са подготвени нужните документи за явяване на ТЕЛК. Поради установена от екипа нужда от преглед при психиатър с цел диагностициране и лечение на 10 лица е оказано съдействие за връзка със съответните специалисти. 8 са лицата, настанени за стационарно лечение към Център за психическо здраве гр. Русе.

Сподели: