125 години Българска търговска банка в Русе

125 години Българска търговска банка в Русе

На 25 февруари 1895 г. с княжески Указ № 29 е създадена Българска търговска банка. Между съучредителите са: Спиридон Стомоняков, Стефан Симеонов, Георги Губиделников, Панайот Попов, Георги Теодоров, Константин Бебис, Йосиф Цанков, Антон Пиперов, Цони Ковачев. Седалището на Банката е в Русе. През следващите години са открити клонове и агентури във Варна (1901), Бургас (1901), Габрово (1909), Пловдив (1911), Силистра (1912), Лом (1914) и др. Клон на Банката от 1 ян. 1910 г. се учредява и в София и по решение на Управителния съвет той става Централен, като седалището на дружеството си остава в Русе.


По време на своето съществуване от края на 19 до средата на 20 век Българска търговска банка е най-голямата банка с предимно местен частен капитал. Сред акционерите ѝ е и френската банка „Париба“, като през 30-те години на 20 век нейният дял от акциите възлиза на 33%.
По време на „Голямата депресия“ Българска търговска банка е една от българските банки, които се справят с икономическите затруднения. В началото на 40-те години тя финансира износа на селскостопанска продукция от България в Германия, като си партнира с „Дрезднер Банк” и измества в значителна степен от пазара немската „Дойче Банк“ и италианската „Банк Комерчиале”.
На 27 декември 1947 г. банката е национализирана и преименувана на Българска народна банка.

Сподели:

Още новини от деня