125 години от своето създаване чества ПГ по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе

125 години от своето създаване чества ПГ по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе

Поради ограниченията, свързани с пандемията от коронавирус и през тази година тържественото честване на 125-та годишнина от създаването на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе се проведе до голяма степен виртуално. Първото извънстолично девическо професионално училище в България е открито именно в Русе.


В своята дългогодишна история, Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе се е превърнала в емблематично място, в което младите хора получават качествено и отговарящо на съвременните образователни изисквания професионално образование.

С ентусиазма и всеотдайността на първосъздателите съзидателната дейност се продължава и днес от ръководство, колектив и ученици, продължители на традициите на Женското благотворително дружество „Добродетел”.


Женско дружество “Добродетел” е най-авторитетната и с многопосочни изяви благотворителна организация в Русе. Наследник на женско благотворително дружество “Ступанка”, основано през 1869 г., членките на “Добродетел” продължават и развиват възрожденската традиция сред русчуклии. След Освобождението по инициатива на Стоянка Доганова, Дружеството, което е едно от най-многобройните и активни членове на Българския женски съюз, през 1895 г. поставя началото на своето Девическо професионално училище, второто в страната след училището на софийското дружество “Майка”. От 1933 г. то носи името на Недка Иван Лазарова, в чиято памет съпругът й – виден русенец, дарява 510 000 лева за построяване на девическо училище с единственото изискване то да носи името на съпругата му на „вечни времена”. Дълги години учебното заведение се издържа изцяло от дружество “Добродетел”, което набира средства от членски внос, учебни такси, благотворителни лотарии и др.


Равносметката за 125 години традиции и опит: Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе е с авторитетно присъствие в крайдунавския ни град и с ключова роля за професионалното образование в страната. Висококвалифицирани и вдъхновяващи учители. Креативни, мотивирани, успешно реализиращи се ученици.

„Ние обличаме духа, а не само тялото си“
Ивон Делендр

Сподели: