Общинският съветник Кънчо Йорданов с питане до кмета на Община Русе за уличните телефонни автомати

126 обществени телефонни автомати са монтирани в Русе

126 обществени телефонни автомати са монтирани в Русе. За тях се грижи БТК ЕАД. Няма наличие на данни за сключване на договори, сключени с Община Русе за експлоатация на уличните телефонни апарати. Задължения за поддържането им има само собственикът им. БТК ЕАД полага максимални условия за поддръжка на устройствата, се казва отговор в писмо на дружеството до Община Русе. Чрез тях може да се осъществява повикване на телефон 112. Това стана ясно от отговора на заместник – кмета Златомира Стефанова до общинския съветник Кънчо Йорданов по темата. По тази причина е необходимо съществуването на телефонните апарати с оглед реакция при извънредни ситуации.

Сподели: