градски автобус гюргево

13 автобуса на метан и интeлигентна система за билети ще закупи Община Гюргево

Община Гюргево обяви резултатите от обществена поръчка за закупуване на градски автобуси на CNG (метан) и модерна системи за таксуване в местната мрежа на обществения транспорт. Поръчката е възложена на BRIARIS Румъния, дистрибутор на марката Iveco, като моделът на автобуса, който ще бъде закупен, е Iveco Urbanway CNG. Според SEAP (държавна система за електронни поръчки в Румъния) договорът включва, както следва:

Осигуряване на обществен транспорт (градски автобуси, захранвани от CNG) и система за електронни билети:

  • Придобиване на 6 автобуса с прогнозна цена от 6,570 600,00 леи без ДДС, с единична цена 1 095 100,00 леи без ДДС / автобус; Придобиване на свързаната ИТ система, с прогнозна цена от 1 313 442,00, без ДДС.
  • Придобиване на 5 автобуса с прогнозна цена от 5 475 500,00 леи без ДДС, представляваща единична цена 1 095 100,00 леи без ДДС / автобус; Придобиване на свързаната с тях компютърна система, с прогнозна цена 1063 555,00 леи без ДДС.
  • Придобиване на 2 автобуса с прогнозна цена 2 190 200,00 леи без ДДС, представляваща единична цена 1 095 100,00 лея без ДДС / автобус; Придобиване на свързаната компютърна система, с прогнозна цена от 1575,416.00 без ДДС.

Проектът се финансира от Регионална оперативна програма 2014-2020 г., ос 4.1, националния бюджет и местен бюджет.

Сподели:

Още новини от деня