13 са отпуснатите през януари в област Русе месечни помощи за дете без право на наследствена пенсия от починал родител

От 01.01.2019г. в ДСП започна приема на заявления-декларации за предоставяне на месечна помощ за дете без право на наследствена пенсия от починал родител по реда на чл. 8е от Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД).   Заявленията  се подават в ДСП в цялата страна по настоящ адрес на родителя (законния представител на детето).

13 са отпуснатите през месец януари 2019 г. в област Русе месечни помощи за дете без право на наследствена пенсия от починал родител по реда на чл. 8е от ЗСПД. На 12 родители е отпусната помощ за 17 деца и на 1 настойник – за 1 дете.

В процес на обработка са още 6 заявления.

Това съобщи днес главният експерт в РДСП – Русе Камелия Кожухарова.

Сподели:

Още новини от деня