Директорът на РЗОК - Русе М. Личева: Уникалният код за достъп се издава в РЗОК и позволява личен контрол на разходваните от НЗОК средства

130 са договорите на РЗОК за специализирана извънболнична медицинска помощ в Русенска област

Към 31.05.2021г. общият брой на договорите с ИМП/ИДП и аптеки, сключени с НЗОК, чрез РЗОК – Русе е 473. 87 са договорите с ПИМП /първична извънболнична медицинска помощ/. 130 са договорите със СИМП /специализирана извънболнична медицинска помощ/, като от тях по 3 договора дейностите се осъществяват от ЛЗБМП, т. к. не са осигурени от ЛЗ /лечебно заведение/за СИМП. По 10 договора, дейностите се осъществяват от СМДЛ /самостоятелна медико-диагностична лаборатория/. По 3 договора, дейностите се осъществяват в ДКЦ /диагностично-консултативен център/, а по 10 договора дейностите се осъществяват в МЦ /медицински център/. По 1 договор дейностите се осъществяват в МДЦ / медико-диагностичен център/.

1 договор има за комплексно диспансерно наблюдение.

138 са договорите за първична извънболнична дентална помощ в региона, а 3 – за специализирана извънболнична дентална помощ.

8 са сключените договори за болнична медицинска помощ.

106 са договорите с аптеки, като 73 от тях са за отпускане на лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение, за които НЗОК напълно или частично заплаща.

По 19 договора става отпускане на лекарства и медицински изделия на ветерани от войните, а по 14 – отпускане на лекарства и медицински изделия на военноинвалидите и военнопострадалите.

Това съобщи за RuseInfo директорът на РЗОК – Русе Мариела Личева.

Сподели: