133 граждани на Община Русе картотекирани за общински жилища

Община Русе провежда социална политика, като подпомага и предлага помощ на социално слаби граждани чрез предоставяне на общински жилищни имоти за настаняване на нуждаещите се и техните семейства. През отминаващата година са подадени и обработени 143 заявления и декларации от граждани за настаняване в общински жилища по реда на Наредба №6 на Общински съвет –Русе. Одобрени и картотекирани са 133 граждани на Община Русе, отказано е картотекиране на 10 граждани, неотговарящи на условията на Наредбата. В изпълнение на Закона, уреждащ жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове (ЗУЖГМЖСВ), са изплатени левови компенсации в размер на 1 325 880 лв. на правоимащи вложители, подали заявления и нотариални актове в срок до 30.11.2016 г.

Сподели: