133 души от област Русе участват в доброволните формирования на територията на региона

133 души от област Русе участват в доброволните формирования на територията на региона

133 души от област Русе участват в доброволните формирования на територията на региона. Това стана ясно от среща на областния управител Анатоли Станев и неговия заместник Людмил Христов с доброволци от Русенско. Най-много те са в Община Русе – 40, а най-малко в Ценово – девет. Във всички общини има създадени такива структури, като през миналата година те са реагирали в 33 кризисни ситуации, изискващи защита на населението в цялата област. По време на разговорите стана ясно, че новата стратегия до 2030 година за развитие на този сектор предвижда сериозно увеличаване на финансирането. Предвижда се близо два и половина пъти увеличение на финансирането за ежегодни обучения, като от края на тази година бюджетът по това перо ще нарасне от 50 на 120 лв. С 50% се увеличават и разходите за екипировка. От 1000 те се вдигат на 1500 лева, като срокът за ползване на облеклата е 60 месеца. Крайната цел е постигане на устойчиви доброволни формирования, оборудвани със специализирана техника,  включващи екипирани и обучени доброволци за самостоятелни участия в дейности за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях. Ще се насърчава и утвърждаването на ролята на доброволните формирования в обществото чрез партньорство на местната власт и органите за пожарна безопасност и защита на населението с работодатели, училища, неправителствени и други организации. Като основен проблем от срещата се изтъкна, че голяма част от работодателите не пускат доброволците да изпълняват задълженията си, въпреки че по закон са задължени да го правят. В този аспект ще се работи в посока подобряване на връзката между държава, общините, работодателите и търсенето на методи за насърчаване наемането на доброволци. Според ръководството на Областната управа в Русе е необходимо по-активно включване на доброволните формирования в различни кризисни ситуации. Като пример бе посочена необходимостта от съдействие по време на Ковид-кризата и ситуацията с мигрантите от Украйна. По техни думи доброволците са били изключително активни, но би могло да се включат и самите доброволни формирования.

Сподели: