138 бюлетини ще бъдат отпечатани за изборите за кмет на Могилино

След направена проверка на имената на регистрираните в ОИК – Две могили партии и коалиции за съответния вид избор, както и техните поредни номера определени чрез жребий с Решение № 2978-МИ/07.02.2024 г. на ЦИК се установи, че няма несъответствия в бюлетината за кмет на кметство Могилино. След извършената проверка  членовете на общинска избирателна комисия Две могили собственоръчно си изписаха имената върху образеца на получената бюлетина и положиха подписи, беше отбелязана датата и часа на одобряването. Предвид изложеното по – горе и на основание чл. 87, ал. 1,  т. 9 от ИК, Решение № 2946-МИ от 23.01.2024 год. на ЦИК и писмо изх. № МИ-06-150/09.02.2024г на ЦИК, Общинска избирателна комисия – Две могили с председател Анелия Петрова /на снимката/ одобри графичния файл с образец на бюлетините за провеждането на новия избор за кмет на кметство Могилино, Община Две могили, област Русе на 10 март 2024г., а именно:

ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ, КМЕТСТВО МОГИЛИНО, ИЗБОРЕН РАЙОН № 1808 30380– БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО МОГИЛИНО

  • 1. КАМЕН ИЛИЕВ РАЕВ
    ПП  ГЕРБ
  • 8. ЮСЕИН МЮЙМЮНОВ ХАСАНОВ
    Движение за права и свободи – ДПС
  • 11. АНЕЛИЯ РАДКОВА АЛЕКСАНДРОВА
    ВЪЗРАЖДАНЕ

Одобрен е тиражът на бюлетините, въз основа на получено писмо с изх. № 697/09.02.2024 от Община Две могили и  съобразно броя на избирателите в предварителните списъци за гласуване в новия избор за кмет на кметство Могилино с предвидения 10-процентен резерв, съгласно чл. 209, ал. 3 от Изборния кодекс, както следва:

№ по редОбщина / Населено мястоВид изборБрой избиратели по предварителни списъци за гласуване10 % резервТираж на бюлетини
1МогилиноКмет на кметство12513138
Сподели: