блок охрид саниране

14 блока търсят подкрепа от Община Русе по новата процедура за саниране

Община Русе продължава подкрепата по Програма „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд -етап I“. Към момента 14 блока са подали документи за целево финансиране от страна на Община Русе, като за целта са подсигурени 1 милион лева са за изготвяне на технически паспорт и енергийно обследване. Крайният срок за подаване на заявление за общинско целево финансиране е 28 март.

Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков по отношение работата в ресор „Икономика и международно сътрудничество“ през отминаващата седмица.

сн. Архив

Сподели: