14 000 лева са насочени за благоустрояването на парка в центъра на Полско Косово

Общинските съветници в Бяла решиха собствените бюджетни средства на Община Бяла за капиталови разходи за 2018 г. да бъдат намалени с 28 000 лв., като отпадне дейност „Облагородяване на спортната база на гр. Бяла“ и сумата се пренасочи към дейност „Спортни бази за спорт за всички“, параграф 10-15 – материали.

14 000 лв. от средствата по т. 1 на Приложение № 12 „План за разпределение на собствените бюджетни средства на Община Бяла за капиталови разходи” ще бъдат пренасочени към дейностите по т. 8 от Приложение №12 -„Благоустрояване на парк в центъра на с. Полско Косово“.

6 000 лв. средствата по т. 1 на Приложение № 12 „План за разпределение на собствените бюджетни средства на Община Бяла за капиталови разходи” ще бъдат пренасочени към дейностите по т. 10 от Приложение № 12 – „Частично доизграждане на читалище „Пробуда 1928“, с. Ботров“.

15 000 лв. средствата по т. 1 на Приложение № 12 „План за разпределение на собствените бюджетни средства на Община Бяла за капиталови разходи” ще бъдат пренасочени към дейност „Спортни бази за спорт за всички“, параграф 10 -15 – материали.

Сподели: