управителят на "Общински транспорт Русе" Александър Георгиев

С близо 14 млн. лева без ДДС ще бъдат закупени нови тролейбуси за „Общински транспорт Русе“ ЕАД по проекта с европейско финансиране

Обявена е обществена поръчка „Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух на Община Русе чрез закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на електрически превозни средства – 12 (+/- 1) метрови тролейбуси“, в рамките на проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на електрически превозни средства за шосеен транспорт – електрически автобуси и тролейбуси за Община Русе“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от държавния бюджет на Република България.

14 250 000 лева без ДДС отделя Община Русе посредством възложителя на поръчката „Общински транспорт Русе“ ЕАД за новите превозни средства. В рамките на настоящата обществена поръчката ще бъдат доставени 15 броя нови 12 (+/- 1) метрови тролейбуси, категория М3, клас I. Тролейбусите трябва да са нископодови с поне 25 седящи места, а общо – поне 70 + 1 седящи и правостоящи.

Сподели: