140 години от рождението на Димитрана Гочева

140 години от рождението на Димитрана Гочева

Димитрана Петрова е родена на 15 март 1883 г. в Русе, в занаятчийско семейство. Средното си образование завършва в родния град през 1900 г., а впоследствие завършва висше образование – педагогика и философия. Работи като учителка по психология, логика, етика и възпитание в Русенската девическа гимназия „Княгиня Евдокия“ и в работата си търси методи за онагледяване на учебния материал и по-пълното му усвояване от учениците. Пред 1922 г. е преместена на работа в Учителския институт в гр. Бяла черква, където преподава 2 години. Заминава за Германия, за да проучва въпросите на трудовото обучение, разработени от Кирщерщайнер, които след завръщането си в Русенската девическа гимназия се опитва да приложи в практиката. Пенсионира се през 1932 г.

Димитрана Петрова Гочева участва в конференции и публикува материали, свързани с педагогиката и възпитанието на децата. Тя се увлича от бродирането и българската шевица. Заедно с Тонка Поборникова, Лоти Насимова, Здравка Градинарова и Свобода Тинчева е основател на кооперация „Ръкоделия“. Организира изложби на художествено изработени предмети.

Почива през 1971 г.

/Държавен архив – Русе/

Сподели: