140 години от рождението на лекаря Петър Пандурски

140 години от рождението на лекаря Петър Пандурски

Петър Колчев Пандурски е роден на 19 февр. 1881 г. в Трявна. Основното си образование получава в родния град, а гимназиално – в Русе. В периода 1903-1909 г. завършва Военномедицинска академия в Петербург. Работи като лекар в Хисаря и Сухиндол (1910-1915), военен лекар по време на Първата световна война и участъков лекар в Русе (1919-1941). След пенсионирането си, през 1941 г., е лекар във фабриките „Постоянство“, „Мюлхаупт“ и др. Член е на Съюза на лекарите в България, на Българския червен кръст и Отечествения фронт.

Снимките илюстрират ежедневието и отбелязването на празници по време на Първата световна война.

/Източник – Държавен архив – Русе/

Сподели: