140 деца има в детска градина „Ален мак“ – Иваново и филиалите й

140 деца има понастоящем в детска градина „Ален мак“ в Иваново и филиалите и в Щръклево, Красен, Сваленик, Пиргово и Тръстеник. Децата са разпределени в 7 групи. Посещаемостта е висока, като голяма роля за това имат педагозите, които в началото на всяка учебна година посещават домовете с малки деца и беседват с родителите по темата. Дори през зимните месеци има много добра посещаемост главно заради подобрената материална база и условия на занимания, независимо от спада на раждаемостта в общината.

През отминалата учебна година градината е била посещавана от 143 деца, а първокласниците през тази учебна година са били 20. Пет деца са посещавали тогава филиалите на градината със собствен транспорт – 1 е пътувало от Писанец до Щръклево, две от село Гърчиново до Сваленик, 3 деца от Мечка до Пиргово.

Сподели:

Още новини от деня