140 общини в отдалечени райони ще имат достъп до високоскоростен интернет със скорост 1 Gbps по оптична мрежа и ще бъдат покрити с 5G мобилна мрежа

140 общини в отдалечени райони ще имат достъп до високоскоростен интернет със скорост 1 Gbps по оптична мрежа и ще бъдат покрити с 5G мобилна мрежа

Близо 400 000 българи и 140 общини в отдалечени райони, в които няма добре развита свързаност, ще имат достъп до високоскоростен интернет със скорост 1 Gbps по оптична мрежа и ще бъдат покрити с 5G мобилна мрежа.

Министерството на финансите и Министерството на транспорта и съобщенията сключиха споразумение за изпълнение на инвестиция от Плана за възстановяване и устойчивост. Близо 470 млн. лв. ще бъдат вложени за изграждане и подобряване на свързаността в отдалечените и слабо населени райони на страната.

Според глобалните класации за 2023 г., страната ни се нарежда на 8-мо място в света и 3-то в Европа по средната скорост на мобилния интернет, докато по отношение на фиксирания достъп до световната мрежа е едва на 66-о място. Тези показатели ще бъдат значително подобрени след реализацията на проекта.

Част от дейностите предвиждат изграждане на 3700 км нови оптични трасета, а над 1800 км съществуващи кабели ще бъдат подменени с нови с много по-голям капацитет. В допълнение 450 базови станции ще бъдат осигурени с оптична, вместо с радиорелейна свързаност. Активното оборудване в тези станции остава ангажимент на мобилните оператори.

Министерството на транспорта и съобщенията работи активно за изпълнение на заложените в инвестицията дейности, цели и етапи. Следващите стъпки са изпращане на уведомление за държавна помощ към Европейската комисия и обявяването на процедурата за кандидатстване от страна на операторите.

Към момента се извършва географско проучване и картографиране за определяне на зоните и конкретните населени места, които ще бъдат обхванати от инвестицията.

В проекта е заложено и завършване на мрежата на държавната администрация, която се оперира от Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление“. Така тя ще обхване всички 265 общини.  Ще бъде увеличен преносният ѝ капацитет, за да се подобри достъпът на хората и бизнеса до административни услуги. Ще бъдат свързани и Граничните контролно-пропускателни пунктове, а с допълнителни трасета ще се гарантира непрекъсваемост на услугите.

Сподели: