143 г. от създаването на българския военен флот

143 г. от създаването на българския военен флот

143 г. от създаването на българския военен флот. Тържествата започват пред Паметника на моряка, открит на Никулден 1930 г. в двора на флотските казарми. Паметникът на моряка е символ на връзката между старото римско пристанище на Дунав и създадената векове по-късно Дунавска флотилия.

Сподели: