143 хил. лева допълнителен трансфер от държавния бюджет получи Община Бяла

Общински съвет – Бяла даде своето съгласие за актуализиране на Бюджета на Община Бяла за 2022 година с одобрения допълнителен трансфер по бюджета на Община Бяла за 2022 година, съгласно Закона за държавния бюджета на Република България за 2022 година, в размер на  143 309,00 лева, както следва:

Делегирани от държавата дейности

Приходувеличава с
§31-11 “Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини”143 309,00 лева
  
Разход 
Функция „Образование“143 309,00 лева

Всичко приход: 143 309,00 лева.

Всичко разход:  143 309,00 лева.

сн. Архив

Сподели: