147 проекта за над 500 млн. лева в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие в Русе

Във връзка с изпълнение на проект „Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Русе

Сподели: