15 години от създаването на Центъра по ранна интервенция на сдружение „Дете и пространство“ ще бъдат отбелязани на 28 март

15 години от създаването на Центъра по ранна интервенция на сдружение „Дете и пространство“ ще бъдат отбелязани на 28 март

Как възниква идеята за ранната интервенция в Русе? Какво правим? Какво постигнахме? Защо сме тук и защо продължаваме?

 На тези и още въпроси ще отговорим на информационната среща, която организираме по повод 15 години от създаването на Центъра по ранна интервенция на сдружение „Дете и пространство“. Това ще стане на 28 март 2024 г., от 15.00 часа в Регионален исторически музей – Русе, пл. „Александър Батенберг“

Създаден през 2009 г. като проект „Предизвикателството да бъдеш родител” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, вече функционира 15 години, държавно делегирана дейност, и придружава родителите и децата със затруднения в развитието и увреждания да развият в максимална степен способностите си и своя потенциал. 

Защо ще бъдем всички заедно? Защото за нас, а вярваме, че и за всички, ранната детска интервенция означава начало, шанс за разкриване на нови светове и преодоляване на предизвикателствата, пред които са изправени родителите и децата със затруднения в развитието и/или децата с увреждания.

 Знаем, че първите 1000 дни от живота на детето са основополагащи за неговото бъдеще, тогава, когато човешкият мозък се развива най-бързо и потенциалът на детето за възприемане е огромен. Специален пример за получаваната подкрепа и важността на тази услуга е, че голяма част от подкрепените родители и най-вече децата, които ползват услуги по ранна интервенция, преминават успешно през различните етапи и се интегрират в детските ясли и детските градини, в други услуги по ранно детско развитие. 

За тези 15 години подкрепихме над 450 деца и техните родители – от които 122 недоносени деца, 98 деца със специфични разстройства на психическото развитие и аутизъм, 64 деца с Детска церебрална парализа, 38 деца със синдром на Даун и други вродени заболявания и аномалии. Повечето от тях са насочвани предимно от неонатология, от отдел „Закрила на детето“, Детско-юношеския център по психично здраве, и др.към нас, като 84 % от преминалите деца и родители са от гр. Русе, а 16 % от други населени места.

Срещата се провежда и във важен за нас момент – 20 години от създаването на сдружение „Дете и пространство“ –  доставчик на 9 социални услуги за деца и младежи с увреждания и психични страдания – 6 в гр. Русе и 3 в гр. София. За 15 години сме подкрепили общо 2 350 деца и младежи и техните родители или полагащи грижи.

Сподели: