Студенти от Русе и Париж посадиха японски клен като спомен за своя випуск

Студенти от Русе и Париж посадиха японски клен като спомен за своя випуск

Със специална изненада за първокурсниците от специалност „Компютърни системи и технологии“ започна първият учебен ден в Русенския университет. Изненадата беше засаждане на дръвче на випуск 2021-2025 г. – японски клен (Acer palmatum Atropurpureum). Това дръвче ще бъде талисман на випуска и ще бъде под неговата закрила и грижа – ще растат заедно – дръвчето на височина, а студентите – в знанията и уменията си. Това дръвче ще ги изпрати в деня на тяхното дипломиране, после ще ги посрещне като студенти в магистърския курс и ще ги изпрати отново. А след това ще бъде винаги тук, на пост до компютърния 6-ти корпус. И когато посещават Алма Матер по някакъв повод, ще се срещат за по едно „Здравей“. Днес новопосаденото дръвче на специалност КСТ стана част от Университетската ботаническа градина. Студентите се потрудиха с лопатата и поляха за първи път своя талисман, а на тръгване към първите занятия всеки от тях мина и го докосна и това беше един абсолютно спонтанен акт. На добър час, скъпи първокурсници от специалност „Компютърни системи и технологии“! Успешна учебна година!

В засаждането на дървото се включиха и 15 студенти от Париж, Франция, които избраха да се обучават през този семестър по програма Еразъм във Факултет ЕЕА. На добър час и на тях за предстоящия семестър! Незабравим престой в България и в Русенския университет!

Сподели: