15 ученици от МГ „Баба Тонка“ получиха сертификат на Кеймбридж 

15 ученици от МГ „Баба Тонка“ получиха сертификат на Кеймбридж 

Галина Бобева – директор на МГ „Баба Тонка“ връчи сертификати за владеене на английски език във формата на университета Кеймбридж на 15 ученици от МГ „Баба Тонка“. През изминалата 2021-2022 г. със съдействието  на Даниел Иванов, бивш възпитаник на МГ „Баба Тонка“, бе организиран курс за владеене на английски език във формата на Кембридж. Включиха се 15 ученици от 9. до 12. клас, които след участие в обучението, се явиха на изпит. Фондация „ЕмБридж“, представлявана от Даниел Иванов, набра средства, с които финансира обучението, материалите и таксите за изпита на учениците. Учениците постигнаха изключително високи резултати: 9 защитиха ниво С2, 6 – ниво С1. Преподавател на групата бе Николай Николов – старши учител по английски език в МГ „Баба Тонка“. 

През учебната 2022-2023 година ще има нова кампания, след подбор на кандидати от 10. и 11. клас. 

Сподели: