15 хил. тона фракция доставя „Скални материали“ АД – Русе на „Топлофикация Русе“ за новото депо за отпадъци

„Скални материали“ АД – Русе ще достави на „Топлофикация Русе“ ЕАД 15 000 тона фракция фракция 5-63 за изграждането на ново депо за неопасни отпадъци и площадка за предварително третиране на неопасни отпадъци на територията на съществуващ сгуроотвал на ТЕЦ Русе изток. 300 000 лева без ДДС отделя за целта „Топлофикация Русе“ ЕАД. Иначе 6 млн. лева струва цялото изграждане, включващо ретензионен резервоар за инфилтрант, 3 утаителни басеина, стационарна помпена станция и оборотен тръбопровод, изграждане на ново депо в секция Б 7, доставка на възли и машини.

Сподели:

Още новини от деня