съдебна палата русе

15 000 лева санкция от РИОСВ – Русе спрямо „Витте аутомотив България“ падна в съда

„Витте Аутомотив България“ЕООД – гр.Русе притежава завод електронни и механични части за автомобилната индустрия в гр.Русе. Министерството на околната страна и водите, в лицето на РИОСВ- Русе, и жалбоподателят водели дългогодишен спор дали той дължи продуктови такси по смисъла на чл.59 от ЗУО. Процесното дружество отказвало заплащането на такава такса, като се аргументирало, че не представлява лице по чл.14 от Закона и съответно не дължи налога. Именно поради това не плащало продуктови такси, нямало договор с организация по оползотворяване на отпадъци, не издвало месечни справки- декларации за удостоверяване плащането на продуктови такси и нямало платежни документи за платена продуктова такса.

На 7.11.2017г. РИОСВ- Русе извършило проверка на завода на въззивника, приключила с протокол №10- ТЦ от същата дата. в която били направени констатации за продукцията на дружеството и образуваните следствие на нея отпадъци и били дадени предписания дружеството да представи на контролните органи в срок до 7.12.2018г. договор с организация по оползотворяване на отпадъци, месечни справки- декларации за удостоверяване плащането на продуктови такси, платежни документи за платена продуктова такса, документи, доказващи износа на готовата продукция и счетоводни справки по сметки 302, 303 и 304. Жалбоподателят представил на контролните органи обобщена информация от счетоводните справки по сметките и документи за износа на продукцията си, като останалите документи, поради липсата им, не представило. Тези обстоятелства били констатирани с протокол от 1.01.2018г. от органите на администрацията.

Дружеството не е извършило вмененото му нарушение. От него е изискано представянето на документи, с каквито то не разполага и съответно не може да представи. Поради причини, основателността на които не е предмет на настоящото производство, въззивникът не плащал продуктови такси, съответно нямал договор с организация по оползотворяване на отпадъци, не водел месечни справки- декларации за удостоверяване плащането на продуктови такси и нямал платежни документи за платена продуктова такса. Убеждението на наказващия орган в това, че дружеството дължи продуктова такса и съответното му задължение да има дадените документи, е следвало да доведе до ангажиране на отговорността му по чл.149, ал.2 от ЗУО, каквото обвинение няма. Не може да се вмени обаче на някого да представи нещо, с което не разполага. Нещо повече, подобни предписания, неизпълнението на каквито се явява и изпълнителното деяние по настоящото дело, са обявени за незадължителни с определение по адм.д. №167/ 2018г. на Административен съд- Русе, поради това, че не са дадени следствие на констатирани нарушения, какъвто е и настоящия случай, поради което и не представляват такива по чл.120 от ЗУО. Поради всичко изложено съдът приема, че отказало да представи исканите му документи, наказателното постановление се явява неправилно и следва да се отмени.

В резултат Районен съд – Русе отмени наказателно постановление N951/ 23.08.2018г., издадено от директора на РИОСВ-Русе, с което на ”Витте Аутомотив България”ЕООД- гр.Русе на основание чл.156, ал.1 във вр. чл.120, ал.1 от ЗУО е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 15000 лв.

Сподели:

Още новини от деня