15 213 м3 дървесина може да добие догодина „Ветовска гора“ ЕООД

Общински съвет – Ветово позволи съгласие „Ветовска гора“ ЕООД да извърши добив и продажба на дървесина през 2014 год. в следните подотдели със съответната стояща маса в м3 за всеки от тях, както следва: 1103-с – 550 м3 1120-а – 230 м3 1121-а – 790 м31266-б – 1360 м3 1113-в – 640 м3 1113-г – 190 м3 1113-б – 900 м3 82-е – 1250 м3 84-а – 1480 м3 266-в – 2320 м3 265-г – 1070 м3 249-м – 960 м3 280-в – 625 …

Код на новината : *120122.html

    

Сподели: