151 хил. лева отделя Община Ветово за зимно поддържане на общинската пътна мрежа и улици в населени места през 2024 година

151 хил. лева без ДДС отделя Община Ветово за зимно поддържане на общинската пътна мрежа и улици в населени места на територията на Община Ветово през 2024 година. Става въпрос за зимно поддържане на улици в гр. Ветово, както и на следните общински пътища:

  1. Общински път RAZ 1160 /Ⅰ-2/ Цар Калоян-граница общ.( Цар Калоян- Ветово) – / /ⅠⅠⅠ-2001/ – с дължина 2,850км.
  2. Общински път RSE2050 / Ⅰ – 2, п.  к. Бъзън – Цар Калоян / Писанец / ⅠⅠⅠ – 2001/ от с. Писанец до път Ⅰ – 2 – с дължина 2,820км.
  3. Общински път TGV100/ ⅠⅠⅠ-202, Горско Абланово- Опака / Крепча – Гърчиново-граница общ.(Опака – Иваново) – Сваленик-граница общ.(Иваново-Ветово) – /Ⅰ – 2 / от с. Писанец до границата със с. Сваленик – с дължина 2,440км.

Ще има зимно поддържане на общински път RSE 1135 / ⅠⅠⅠ – 2001, Ветово – Глоджево/-Смирненски-граница общ.(Ветово-Русе)-Тетово / RSE3147/ ‘‘ – с дължина 7,700 км, а също така и на:

  1. Общински път RSE 3053 / RSE 2052 Сеново – Цар Калоян / Кривня – жп гара Кривня – с дължина 3,740км.
  2. Общински път RAZ 1063 /ⅠⅠ-49, Топчии-Кубрат /Каменово- Равно- граница общ.(Кубрат-Ветово)- / ⅠⅠⅠ-2003/ –  с дължина 0,98км.
  3. Общински път RSE 2052 / ⅠⅠⅠ-2003/ Сеново – Кривня- граница общ.(Ветово- Цар Калоян/ RAZ 1160/ – с дължина 3,85км.
Сподели: