155 години от преминаване четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа на българския бряг

155 години от преминаване четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа на българския бряг

През пролетта на 1868 г. във Влашко е сформирана четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа. На 5 юли 1868 г. тя преминава през река Дунав с една гемия. Целта е чрез навлизането си да успее да възпламени въстание на българите в Османската империя.

Преминаването на Дунава се осъществява близо до село Вардим, недалеч от устието на р. Янтра. Тъй като още при дебаркирането са забелязани от турски патрул, войводите провеждат военен съвет, на който е решено да не се бърза с обявяване на въстание, а да се прекъсне телеграфа между Русе и Свищов и възможно най-бързо да се достигне Балкана. Първото сражение четата води с турска потеря от около хиляда души. Откъсва се от преследвачите и с нощен преход достига до Карапановата кория в землището на село Горна Липница. Тук на 7 юли 1868 г. четата води втория си бой, като нанася значителни загуби на противника и дава един убит и двама ранени. На 8 юли става сражение около село Вишовград, а на 9 юли, пак там, става кръвопролитно сражение, в което четата е разбита. Ранен и пленен е Стефан Караджа. Под ръководството на Хаджи Димитър останалите живи четници продължават към Балкана. На 18 юли 1868 г. при връх Бузлуджа (дн. Хаджи Димитър) става последното сражение на четата, където се смята че е убит Хаджи Димитър.

Поклон, герои!

/Държавен архив – Русе/

Сподели: