158 са издържали изпитите по български език и математика след седми клас, но не са кандидатствали

158 младежи са издържали изпитите по български език и математика след седми клас в Русенска област, но не са кандидатствали. При запълването на местата, обявени при първото класиране, се оказва, че в АЕГ „Гео Милев“ – Русе и МГ „Баба Тонка“ – Русе са заети всичките по 104 места. В СУЕЕ за заети обявените 102 свободни места. В СУ „Й. Йовков“, СУ „Васил Левски“, СУПНЕ, СУ „Възраждане“ също няма свободни места. В ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“, ПГСАГ „П. Пенев“, ПГИУ „Елиас Канети“ и ПГ по туризъм всички паралелки вече са с максималния пълен брой ученици.

В ПГДВА „Й. Вондрак“ са приети минимален брой ученици за съществуването на 2 от паралелките – „Мебелно производство“ и „Полиграфия“. В ПГРКК деца не стигат само за „Корабни машини и механизми“. В ПГ по транспорт е запълнена изцяло паралелката, където ще се учи автомобилна мехатроника, а при другите три няма минимален брой желаещи. В ПГПТ „Атанас Ц. Буров“ има минимален брой кандидати само за „Топлотехника – топлинна климатична вентилационна и хладилна“, както и „Промишлена естетика и дизайн“.

В ПГСС „Ангел Кънчев“ не е достигнат минимален брой ученици за производители на селскостопанска продукция и миханизация на селското стопанство. В ПГСС „К. А. Тимирязев“ – Две могили да учат растителна защита и агрохимия и да станат производители на селскостопанска продукция са приети съответно 14 и 15 младежи, при минимум за съществуване на паралелка от 18. В ПГМТ „Ю. Гагарин“ не достигат деца за „Топлотехника“. В ПГО „Недка Иван Лазарова“ няма достатъчно кандидати за паралелките „Конструиране – моделиране и технология на облекло от текстил“ и „Компютърно проектиране и десениране на тъкани площни изделия“.

Отпадналите паралелки съгласно чл. 20 ал. 3 от Наредба 11 / 28.03.2005г. на МОН засега са 2 в Бяла и три в Русе – 2 – в ПГСС и 1 – в ПГДВА.

Сподели:

Още новини от деня