община иваново

158 ученици ще има през новата учебна година в 4-те училища в община Иваново

Демографската катастрофа не прощава и на община Иваново. Това става ясно от докладна записка на кмета на Общината Георги Миланов до общинските съветници, в която се предлага да има слети паралелки и паралелки с брой ученици под нормативно определения минимум. С докладни записки от директорите на съществуващите училища на територията на общината са направени мотивирани предложения. Съгласно приложение № 7 към чл. 53 на Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование минималният норматив за броя на учениците в паралелките 1 – 4 клас – 16, а за 5 – 7 клас – 18. 158 ученици ще има през новата учебна година в община Иваново. Данните са предварителни и ще пълна яснота ще има на 15 септември. За новата учебна година е предвидено в училищата на територията на община Иваново да се формират следните паралелки. В ОУ „Н. Й. Вапцаров“ – Иваново ще има слята паралелка с 2 ученици в първи и седем в трети клас, като разликата до минимума е 9 деца! Слята паралелка ще има във 2 и 4 клас съответно с по 1 и 3 деца. Слята паралелка ще има в 5 и 6 клас – съответно с по 2 и 3 деца. Едва 4 седмокласници ще има там! Ситуацията в ОУ „Св. Климент Охридски“ – Сваленик е поразяваща! Там ще има слята паралелка 1 – 2 клас с по 1 дете. Само две деца ще има в 4 клас! Слята паралелка ще има в 5 – 6 клас с по 1 дете! Едва трима са седмокласниците там. В ОУ „Васил Левски“ – Тръстеник ще има слята паралелка в първи – трети клас. Там децата ще са по 5. Слята ще е паралелката 2 – 4 клас съответно с по 6 и 3 деца. Шестокласниците ще са 5, а седмокласниците – едва 4! Дори в голямо основно училище като това в Щръклево ситуацията не е никак добра. Първокласниците ще бъдат едва 8! 22 ще са във втори клас, а 15 – в трети. 16 ще са децата в 4 клас, петокласниците ще бъдат 10, шестоккласниците – 17, а седмокласниците – 13. Община Иваново ще осигури допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес през новата учебна година.

Общинските съветници ще гласуват за отпускането на еднократна финансова помощ в размер от 200 лева на дете на общо 15 семейства, които ще имат първокласници.

Сподели: