нап русе данъчно

162 млн. лв. просрочени задължения събра НАП от получатели на обществен ресурс – над 1,33 млн. лв. от тях в Русе

Над 162 млн. лв. са събрали публичните изпълнители на Националната агенция за приходите от началото на годината до края на юли чрез автоматизираната система за уведомяване на НАП преди плащане от държавата към частни субекти. Системата изисква, преди всяко плащане от държавен или общински орган към изпълнител на обществена поръчка или друг получател на обществени ресурси, да се провери дали компанията няма неплатени данъци, осигуровки или други публични задължения. Ако фирмата е длъжник към бюджета, публичен изпълнител на НАП може да използва цялата или част от сумата на плащането, за да погаси дълговете към фиска. В този период публичните изпълнители в офиса на НАП в Русе са събрали по тази част от дейността си 1 331 942 лв. От тях запорираните вземания са 577 429 лв., а постъпилите суми по набирателната сметка в резултат на изпълнение по отношение на запорираните вземания 492 821  лв. В партньорски разговори с фирми са осигурени доброволни плащания на задължения за 839 122 лв.

От началото на годината до края на юли в специализирания софтуер са обработени почти 350 000 заявки за плащане от държавата към частни субекти, като в близо 25 000 случая получателите на обществен ресурс са се оказали длъжници към фиска.

Общо подобрение на събираемостта отчитат още от приходната агенция, като съобщават, че над 96 % от всички новодекларирани за внасяне данъци и осигуровки към края на юли са били погасени – в срок или след предприемане на мерки за събирането им.

Сподели: