166 жени от Русенска област избраха да се противопоставят на домашното насилие, като се включиха в информационна кампания

166 жени от Русенска област избраха да се противопоставят на домашното насилие, като се включиха в информационна кампания

166 жени от Русенска област избраха да се противопоставят на домашното насилие, като се включиха в информационна кампания, организирана от Клуб „Отворено общество“ – Русе с подкрепата на Областната администрация в крайдунавския град. Информационната кампания се проведе през последните два месеца и обхвана всички общини в региона. Една на всеки три жени в България е пострадала от насилие или е била свидетел на подобно деяние според оценки на неправителствени организации. Неотдавнашно проучване на Евростат показа, че до 41% от жените са били подлагани на насилие. От началото на годината в България 13 жени са загубили живота си от техни интимни партньори или съпрузи. Статистиката показва, че 30% от жертвите на домашно насилие не живеят заедно, а са във фиктивна връзка. Участничките в срещите настояват този проблем да придобие по-голямо обществено достояние, за да могат повече хора да бъдат пряко ангажирани с въпроса. „Това е много сериозен проблем, който по никакъв начин не трябва да бъде омаловажаван. Отношението ни към домашното насилие е и отражение на това всъщност колко е активно гражданското общество“, коментира областният управител Анатоли Станев. Според него осъществяването на подобни инициативи е много добър начин за превенция на насилието над уязвими групи. „Ако искаме да постигнем траен резултат, трябва да се фокусираме върху зародиша на проблема и съответно да не допускаме нови случаи на домашно насилие. Важно е да осъзнаем, че зад числата от статистиката стоят всъщност съдби на много хора, претърпели болка, страх и унижение“, допълни Станев.

Към момента са се провели общо десет срещи, като в тях са участвали и представители на ромската общност. Само в град Русе бяха проведени три от срещите. Те бяха в кварталите „Средна кула“, „Селеметя“ и „Чародейка“. Организаторите отчитат положителна тенденция, а именно че в срещите са участвали и мъже, които проявяват интерес и разбиране по темата. По време на срещите участниците са се учили как да реагират в случай на домашно насилие, как да разпознават видовете насилие, както и какъв е механизмът за подаване на жалби и какви специализирани услуги могат да получат на територията на съответната община и в русенска област. В срещите е участвал и юрист.

Инициативата е част от проект BGJUSTICE-4.002-0001 „Партньорство с кауза“, който се реализира чрез одобрено финансиране по резултат 4 „Повишен капацитет на българските власти в областта на домашното насилие и насилието по полов признак“ по Малка грантова схема по Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021. Бенефициент по проекта е Сдружение „Център Динамика“ в партньорство с Клуб „Отворено общество“ – Русе и Областна администрация – Русе.

Проектът отразява нуждата от противодействие срещу насилието, основано на пола сред уязвими групи чрез развитие на устойчиви стратегии за взаимодействие и овластяване с цел превенция на насилието и насърчаване на търсенето на помощ и подкрепа. Целта на проекта е да се предложат нови подходи в работата с уязвими групи жени в региона, чрез включването им в тези процеси, както и да се повиши капацитета на професионалистите за приложението на чувствителен към половете подход за превенция на насилието при работата им. Очаква се благодарение на проекта да се повдигне и дебат за ролята на ромските жени в обществото, както и да се повиши общественото съзнание за проблемите на ромските жени и множествената дискриминация, с която се сблъскват.

Припомняме, че към момента по проекта функционира и Консултативен център за претърпели домашно насилие, който обхваща всички общини на територията на региона. В случай на домашно насилие, мобилен екип от Русе се среща с потърпевшите и ги подпомага по всякакъв начин.

Само през миналата година жертвите на домашно насилие в Русе са били 56, а 27 жени и деца са настанени в Кризисния център, сочат данните на Сдружение „Център Динамика“.

Сподели: