пгиу елиас канети

1660 ученици завършват седми клас в Русенска област тази година, местата за прием са 1846

Време за прочитане: < 1 мин.

1660 ученици завършват седми клас в Русенска област тази година, а обявените места за прием са 1846. 1144 места има в професионалните гимназии, а 702 – в средните училища и профилираните гимназии. 260 от местата са за дуална форма на обучение. 1586 места предлагат дневна форма на обучение.

Приемът за Русе се предвижда да се осъществи в 58 паралелки, от които 23 за профилирано обучение и 35 за професионално, а за областта съответно ще бъдат 28 и 43.

За първи път в предложението за държавен план-прием са включени нови професии и специалности, като полиграфия, която ще се преподава в ПГДВА „Йосиф Вондрак“, като тя е защитена и ще се предлага в дуална система на обучение. Нови са и промишлена естетика и дизайн, която е с очакван недостиг и защитената металообработващи машини. Прием и по двете специалности ще бъде осъществяван в ПГПТ „Атанас. Ц. Буров“. За първи път учениците след 7-ми клас ще могат да се обучават и по икономическа информатика в ПГИУ „Елиас Канети“.

Видно е, че част от специалностите, които са защитени или такива с неочакван недостиг се предлагат в дуална форма на обучение, като на практика по този начин на учениците се осигурява достъп до реална работна среда.

Общият брой на защитените специалности и на тези с очакван недостиг е 20, като в защитени специалности се очаква да се обучават общо 208 ученици в 8 паралелки, а в специалности с очакван недостиг 234 ученици в 9 паралелки. Дуалното обучение ще бъде приложимо към общо 12 специалности на територията на областта

Сподели:

Още новини от деня