17 % за педагогическите специалисти и 15,46% за непедагогическия персонал е ръстът на новите работни заплати в ПГО - Русе

17 % за педагогическите специалисти и 15,46% за непедагогическия персонал е ръстът на новите работни заплати в ПГО – Русе

Призванието да си Учител! 17 % за педагогическите специалисти и 15,46% за непедагогическия персонал е ръстът на новите работни заплати в Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе.

„Оценявам високо и вярвам в професионализма и потенциала на екипа – мотивирани, стойностни, адаптивни и иновативни учители! Напред, колеги! Имаме още много работа“, споделя директорът инж. Диана Иванова.

Сподели: