По 242 сигнала за насилие или експлоатация на деца работи през 2021 година Генерална дирекция "Социално подпомагане и защита на детето" - Гюргево

17 ученици от окръг Гюргево имат пълно отличие на националното външно оценяване

На 23 юни бяха оповестени резултатите от националното външно оценяване в Румъния. 73,8% е успеваемостта на окръг Гюргево в сравнение с 65 % през отминалата година. Тя обаче е по – ниска от средната за страната. 81.14 % от кандидатите са получили оценка 5 на изпита по румънски език и литература. 10 младежи са заслужили оценка 10 по десетобалната система. 70.12 % от учениците са с оценка 5 на изпита по математика, а само 7 имат пълно 10.

Сподели: