Стартират обученията по 17 модула по проект “Подобряване на общинския капацитет за предоставяне на публични услуги“

Стартират обученията по 17 модула по проект “Подобряване на общинския капацитет за предоставяне на публични услуги“ на Националното сдружени ена общините в Рeпублика България. Предстоят обучения за общински служители, кметове на общини и общински съветници, които ще се проведат в периода ноември 2013г. – март 2014г., организирани на регионален принцип. Общинските служители и общинските съветници от Русе, Разград, Плевен и Силистра ще бъдат събрани в едно място – хотел „Рига“ – в пери…

Source: *119493.html

    

Сподели: