ангел кънчев

173 години от рождението на Ангел Кънчев

Днес се навършват 173 години от рождението на Ангел Кънчев.

Ангел Кънчев Ангелов роден на 11 ноември 1850 г. в Трявна. Учи в тревненското училище при Петко Рачев Славейков, от когото получава първите уроци по родолюбие. Като дете той и семейството му се преселват в Русе. Тук учи във Варошкото класно училище. С отличния си успех будният ученик прави впечатление на учителите си и на видни русенци и те го подпомагат да продължи образованието си в Болградската българска гимназия. В Болград започва да „попива” революционни идеи, които впоследствие обуславят житейският му път. Краткият, но изпълнен с действие живот на този голям български революционер, ще напомня на поколенията за силата на духа и човешката воля!

(Документът е: „На Ангел Кънчев” – песен за смесен хор, композирана от учителя по музика Нено Димов по текст на Любомир Бобевски, 1922 г.)

Сподели: