свилен иванов

172 проекта на обща стойност над 275 милиона евро изпълнени по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Румъния за 5 години

От 2015 година до днес 172 проекта на обща стойност над 275 милиона евро са били изпълнени по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Румъния Interreg V-A. Това стана ясно от провелото се днес онлайн заседание на Комитета за наблюдение по споменатата програма, в което участва и заместник областният управител Свилен Иванов, който е и заместник-член на структурата. От представената информация е видно още, че благодарение на програмата са създадени 45 интегрирани туристически продукта, което е допринесло за над 85 000 повече посещения на различни атракции в страната и северната ни съседка. Също така са реализирани и 162 инициативи за насърчаване на заетостта и трудовата мобилност. Не по-малко внимание е било отделено и на управлението на риска, най-вече превенцията на наводнения, свлачища и други подобни бедствия. Рехабилитирани са и близо 69 километра пътища, а други 150 км. пътни участъци са в различна степен на изпълнение.

За да се осигури подкрепа на бенефициентите по програмата те са имали и възможност да поискат период на спиране на изпълнението на съответните проекти по време на пандемията. Почти всички обаче от тях са решили да продължат дейностите си. От всички 67 проекта, които се изпълняват през настоящата година само за 3 проекта е поискано временно спиране поради пандемията.

Припомняме, че Програмата Interreg V-A Румъния – България се изпълнява дигитално чрез собствената си електронна система (eMS). При нея всичко е електронно, започвайки с подаване на заявления за проекти, подписване на договори, допълнителни споразумения и всякакви други документи, необходими за изпълнението на един проект.

Също така през 2020 година Програмата Interreg V-A Румъния – България има и пряк принос към мерките, предприети за борба с последиците от пандемията на COVID-19, чрез финансиране на проекти, чиято основна цел е намаляване разпространението на заболяването.

През следващия програмен период 2021 – 2027 година акцент ще бъде поставен върху по-свързана, по-зелена и по-социална Европа. Очаква се приоритетно да се разработва и маршрут „Евро Вело 6“, по-известен като Дунавски велосипеден път, чиято дължина е над 3600 километра.

Сподели: