180 г. от издаването на първата географска карта на България на български език от Александър хаджи Русет

180 г. от издаването на първата географска карта на България на български език от Александър хаджи Русет

Във фоайето на втория етаж на библиотеката е подредена изложба „180 г. от издаването на първата географска карта на България на български език от Александър хаджи Русет“.

В първата част на изложбата е представено второ фототипно издание на картата от 1924 г., издание на Българското географско дружество с пояснителни бележки на Анастас Иширков, както и статии за живота и дейността на Александър хаджи Русет от български учени,  изследователи, журналисти: Симеон Пармаков, Николай Жечев, Васил Дойков, Никола Караиванов, Боян Драганов и др.

Втората част на изложбата включва изследването на Лазар Лалков „Феликс Каниц и неговата Оригинална карта на Дунавска България и Балканът“, с приложено копие на второто издание на картата от 1880 г.; Геологична карта на България, издадена през 1930 г.; учебни помагала по картография и картографско чертане, издадени през 40-те и 50-те години на ХХ в., съвременни пътни и географски карти. Изключително ценен е екземплярът на „Карта на България с прилежащите неи държави. По най-новите карти на Руский и Австрийский генерални щабове“,издадена през 1893 г., която се съхранява в Личната библиотека на Михаил Арнаудов.

През 1843 г. в Страсбург Александър хаджи Русет съставя, чертае и отпечатва първата географска карта на България на български език „Карта на сегашная Болгария, Тракия и Македония и на прилежащите земли“ с посвещение „В полза на новосъставляното в Русчук славянобългарско училище“. Тя е издадена с финансовата помощ на баща му – Димитър хаджи Русет. Картата е литографирана и рисувана от самия автор и има за основа картата на Пиер Лапи, издадена през 1822 г. Тя е голямо постижение за времето си. Релефът е изобразен с щрихов метод. Реките са прокарани с тънки линии, удебелени при устието. Имената на селищата са отбелязани с печатен шрифт, на реките –  с ръкописен. От картата научаваме някои стари народни имена и названия. Въпреки някои неточности, това не омаловажава нейното значение.

Александър хаджи Русет е роден през 1810 г. в Кишинев. Учи във военно училище в Кишинев и във военните академии в Санкт Петербург и Париж. Служи в руската армия и участва в Руско-турската война 1828-1829 г., а по-късно и в Кримската война 1853/1856. Взема дейно участие при набирането на български доброволци и става командир на българската Доброволческа дружина. Умира през 1861 г.

Сподели: