185 години от рождението на Петър Оджаков

185 години от рождението на Петър Оджаков

185 години от рождението на Петър Оджаков

Петър Оджаков е роден на 15 октомври 1834 г. в Лясковец. Бащата изпраща единствения си син да учи в Галац, след това в Белградската гимназия и класическата гимназия в Карловац (Австрия). При връщанията си в дома П.

Оджаков се включва в съзаклятието на капитан дядо Никола. Сътрудник е на Георги Раковски при издаването на в. „Българска дневница“. Връща се в родината и е назначен за главен учител и директор на Плевенските общински училища. Наклеветен от местния владика два пъти е арестуван и лежи във Видинския затвор през 1861 и 1864 г. Освободен през 1864 г., Оджаков заминава за Виена и се записва за слушател в университета.

От 1867 г. следва в Новорусийкия университет и завършва право. Специализира Каноническо право и История на славянското законодателство в Одеския университет. С подкрепата на Славянското благотворително общество “Св. св. Кирил и Методий” в Одеса и секретаря на дружеството проф. Григорович, П. Оджаков издава учебник на българските общински училища “Наука за песнотворство и стихотворство”. Работи като учител по български език в с. Комрат, Бесарабия, а по-късно – като юрист и секретар на Българското благотворително общество в Кишинев. По време на Руско-турската война е военен кореспондент на руските вестници „Одеский вестник“ и “Руский мир”. Член е на българската делегация при подписването на Санстефанския мирен договор. Служи в Съдебния отдел на Временното руско управление в България. След Освобождението се установява в Русе. Работи като прокурор, съдия и адвокат.

П. Оджаков е автор на научни изследвания по българско обичайно право, пише статии по обществени въпроси и пр. Адвокат е на Наталия Каравелова в делата за собственост на печатницата на съпруга й Любен Каравелов със съдружника му Нестор Жейнов. От 1884 г. е действителен член на Българското книжовно дружество. Издава в Русе първото специализирано юридическо списание “Древная и Новая България”.

Умира в Русе на 31 юли 1906 г.

Сподели:

Още новини от деня